Havsmiljö i balans och fritidsbåtar i Halland

Utgivare
Region Halland och Studiefrämjandet
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Havsmiljö i balans och fritidsbåtar i Halland - slutrapport

Under båtsäsongen 2010 genomfördes en inventerings- och informationsinsats som riktade sig till fritidsbåtsklubbar och hamnföreningar i Halland, syftet var bl.a. att informera om möjligheten med statliga investeringsmedel, så kallade LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt). Det visar sig finnas ett stort investeringsbehov för att bygga landtoaletter, latrinhantering från båtar och båtbottentvättar vid de 177 anläggningarna med ca 12 000 fritidsbåtar.