Inventering inom Smedjeåns avrinningsområde

Utgivare
Aquarius
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Basinventeringarna har genomförts på olika sätt beroende på vad som är lämpligast och mest kostnadseffektivt med tanke på utfallet av resultat. T ex har mindre vattendrag och Smedjeån i skogslandet i öster inventerats på betydligt kortare sträckor eller bara vid enstaka punkter, medan vattendragen i väster har sträckinventerats till stor del. Förutom anteckningar i fält har det tagits många foton med avsikt att visuellt kunna förmedla intryck till övriga samarbetspartners i projektet.