Juridiska åtgärder i vattendrag

Utgivare
Aquarius
Utgivningsår
2011
Beskrivning

På uppdrag av projekt Aquarius har förra Kammarrådet Gunnar Edenman analyserat de juridiska förutsättningarna för tre delprojekt:

Ändrad reglering av Oxhultasjön

Remeandring av viss del av Smedjeån

Förbättrad fiskvandring vid kraftverk i Smedjeån