Uppföljning av markägares tidigare intresse

Utgivare
Aquarius
Utgivningsår
2012
Beskrivning

I ett förändrat klimat förutspås för Södra Sverige en högre frekvens av extrema väderhändelser, såsom översvämningar på vinterhalvåret och utdragna torrperioder på sommaren. En strategi att möta sommertorkan är att anlägga våtmarker för att magasinera vatten från nederbörds rika perioder. Idag sker på slätten stora vattenuttag från vattendragen. Man kan räkna med att reglerna för uttag skärps framöver, när det vid torka inte finns tillräckligt med vatten för både fisk, andra vattenorganismer och jordbrukets behov i odlingarna. En lösning då är att förfoga över eget magasinerat vatten i dammar/våtmarker.