Barnrapport 2013

Utgivare
Region Halland
Beskrivning

En sammanfattning av verksamheten vid Hallands barnavårdscentraler under 2013. Barnhälsovårdsrapporten utkommer en gång per år.