Barnhälsovård i Halland 2010

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Rapporten är en sammanfattning av verksamheten vid Hallands barnavårdscentraler under 2010.