Handbok - våld i nära relationer

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Denna regionala handbok syftar till att vara ett stöd för att uppnå bästa möjliga bemötande och ett likvärdigt stöd inom området våld i nära relationer. Handboken avser personer över 18 år.

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge en vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Handboken har inför nytryck 2016 fått ett nytt stycke på sidan 38 under punkt 5.2.1. Alla kontaktuppgifter har uppdaterats.

Nu finns även tre informationsbroschyrer -  till våldsutsatta, våldsutövare samt till anhöriga. Dessa hittar du här

Beställ