Handbok vid misstanke om... (2010)

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Handbok vid misstanke om
- misshandel och sexuella övergrepp mot barn.
- barn som upplevt våld i sin familj.

Handbokens målgrupp är i första hand den personal som har till uppgift att arbeta med utredning och/eller stöd vad gäller barn och deras familjer. Det vill säga personal inom socialtjänst, polis, åklagarkammare, barnklinik och barnspykiatri.

Meddelandeserien 2010:3

Kostnad: 50:- exkl. porto