Definition av Vårdrelaterad infektion (inplastat kort)

Utgivare
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus, Region Halland.
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Inplastat kort "Definition av Vårdrelaterad infektion". Formatet 80x145 mm är anpassat för att rymmas i läkares/förskrivares bröst- eller benficka. Kortet är ett stöd i arbetet med det så kallade Infektionsverktyget (it-stöd för uppföljning och registrering av bl a antibiotikaförskrivning och vårdrelaterade infektioner). 

Pris:
Ingen kostnad tas ut för kortet, för personal inom Region Halland. (Även enstaka exemplar utanför länet kan erhållas utan kostnad).

Beställ