AUDIT Test

Utgivare
World Health organisation (WHO)
Utgivningsår
2014
Beskrivning

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)
Med AUDIT kan du snabbt och enkelt identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret kan användas för självskattning eller som underlag för samtal med patienten. Finns endast för nedladdning.

Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det har översatts och bearbetats för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset i Stockholm.