Fri från tobak i samband med operation

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Broschyr med råd och information till patienten om tobaksstopp inför operation.

Beställ