Guide för goda levnadsvanor

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014 (uppdaterad 2017)
Beskrivning

Broschyr där du kan läsa om sambanden mellan hälsa, levnadsvanor och livsstil. Här finns också tips om vad du själv kan göra för att påverka din hälsa i en positiv riktning, och vart du kan vända dig för att få stöd.

Är avsedd för patienter och kan läggas i väntrum mm.

Beställ