Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Ett stöd för dig som dokumenterar/dikterar arbetet med levnadsvanor i VAS. För utförlig information se

VAS-manual för levnadsvanor samt för Fysisk aktivitet på recept

Beställ