Lathund för hälsosamtal

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Broschyr i praktiskt fickformat. Innehåller kort faktapresentation och lämpliga frågeställ¬ningar till patienten. Är avsedd som ett hjälpmedel för personal.