Hälsofrämjande arbete i praktiken – inriktning och ansvar i hälso- och sjukvården

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Vänder sig till personal och berättar om ansvar och inriktning för hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården.