Ny lag för säker vård - så hjälper du patienterna

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador.

Från och med 1 januari 2011 finns nu en lag som ger patienter eller närstående bättre möjlighet att påverka vården så att den blir säkrare. Lagen ska bidra till att du som arbetar inom vården tar ett större ansvar och underlättar för patienten att säga ifrån.

Beställ