Patientdatalagen - broschyr för personal

Utgivare
Socialstyrelsen
Utgivningsår
2008
Beskrivning

Broschyren "Informationshantering och journalföring" innehåller information om vad den nya patientdatalagen innebär. Skriften vänder sig till vårdpersonal. Den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2008.