Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i den specialiserade öppna hälso- och sjukvården

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2018
Beskrivning

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i den specialiserade öppna hälso- och sjukvården