Forskning inom medicin, odontologi & hälsa

Utgivare
FoUU Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

FoUU Halland har sammanställt en rapport med 101 artiklar inom medicin, odontologi och hälsa som publicerades under 2010 i vetenskapliga tidskrifter. I rapporten presenteras förutom artiklarna en sammanfattande statistik om några frågor vi speciellt valt att belysa: Hur stor del av forskningsprojekten har fått finansiellt stöd från Landstinget Halland? Vilket ämnesområde publicerar mest? Forskningen är mångfasetterad, även om majoriteten av artiklarna rör klinisk forskning. Det finns exempel på resultat som redan lett till förbättringar inom hälso- och sjukvården. Andra forskningsresultat ligger nära tillämpningar som kan ge sådana förbättringar på relativt kort sikt. Några av dessa artiklar har vi lyft fram som exempel.

Beställ