FoU 1997-2007 - En investering för framtiden (Jubileumsbok)

Utgivare
FoUU-enheten, Närsjukvården Landstinget Halland
Utgivningsår
2007
Beskrivning

Under de senaste 10 åren som Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU) har funnits i Halland har mycket hänt inom detta område. Jubileumsboken beskriver på ett populärvetenskapligt sätt dessa år i Primärvården Halland.

Den vetenskapliga nivån har ökat! Från att det bara fanns en disputerad läkare i primärvården har vi nu 1 professor, 3 docenter, 6 disputerade och 6 doktorander. Vi kan också se att ett skifte i den traditionella forskarvärlden har inträffat då de 6 doktorander som nu finns är av andra professioner än läkare, samtliga kvinnor. Dessutom beskriver vi de populära forskarkurserna som mer än 300 primärvårdsanställda gått.

Forskningsprojekt hos sjukgymnast, barnmorska och tandläkare har blivit en vardag i Halland! I boken berättar vi också om olika forskningsprojekt med inriktning på hallänningarnas hälsosituation, vilka har uppmärksammats i både nationella och internationella forskningsarenor.

Författare
Helena Morténius (red), Annika Nennesson, Amir Baigi, Bertil Marklund

Beställ