Rapport nr 7 - Cancer, hjärt-kärlsjukdom och skador i Halland

Utgivare
FoU-enheten, Primärvården Halland
Utgivningsår
2004
Beskrivning

Detta är en epidemiologisk rapport som beskriver förekomsten av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och skador i Halland. Informationen har hämtats från Socialstyrelsen respektive lokala register i Halland. Totalt sett har hallänningarna en låg cancerförekomst men tre cancerformer: tjocktarmscancer, malignt melanom och leukemi, har en förhöjd incidens bland både män och kvinnor jämfört med riket. Män i Halland har även ett högre cancerinsjuknande i malignt lymfom än riksgenomsnittet.

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar fortsätter att vara lägre i Halland än i hela Sverige. Sjukvårdande fall för fallolyckor visar uppåtgående siffror för Halland i högre takt än för riket. Självmordsförsök visar en klart uppåtgående trend för pojkar och flickor i Halland snabbare än riket. Framkomna data ligger till grund för olika medicinska och preventiva insatser.

Författare
Amir Baigi, Jörgen Månsson, Håkan Bergh, Helena Morténius, Bertil Marklund (red).

Pris: 80 kr - för kunder utanför Region Halland

Beställ