En fördjupning av rapport 9 ”Ung i Halland”

Utgivare
FoUU-enheten Närsjukvården
Utgivningsår
2007
Beskrivning

I rapporten ”Ung i Halland” från 2006 beskrivs utvecklingen av hälsosituationen hos 13-17 åringar i Halland. I denna rapport görs även jämförelser med rapporten ”Ungdomars liv och hälsa i Halland” 2001. ”Ung i Halland” baseras på en enkätstudie bland 2600 elever i årskurs 7, 9 och åk 2 på gymnasiet (åk 7 och 9 i Halmstad deltog ej). En tydlig trend som framkom i undersökningen var att de psykiska besvären ökat mycket sedan 2001 särskilt hos fl ickor. Flera intressenter bland tjänstemän och politiker har efterfrågat en fördjupad analys om psykisk ohälsa.