Rapport nr 5 - Folkhälsan i fokus

Utgivare
FoU-enheten, Primärvården Halland
Utgivningsår
2002
Beskrivning

Rapporten ger en bild av folkhälsoarbetet i Canada och Australien! Rapportens tonvikt ligger på utveckling och möjigheten att låta sig inspireras och få idéer - att tillämpa på hemmaplan. Avsikten har inte varit att ge en fullständig inblick i vare sig Canadas, Australiens eller Sveriges och Hallands folkhälsoarbete utan vi vill belysa likheter och olikheter mellan ländernas folkhälsa/arbete.

Författare
Amir Baigi, Katarina Haraldsson, Gun-Marie Stenström, Bertil Marklund

Beställ