Rapport nr 3 - Ungas drogvanor i Halland 2000

Utgivare
FoU-enheten, Primärvården Halland
Utgivningsår
20000
Beskrivning

Undersökningen syftade till att kartlägga hur ungdomar i Halland använder alkohol, tobak och narkotika. Syftet var också att belysa i vilken utsträckning ungdomar utsätts för droger och vilka attityder man har till dessa. Dessutom önskade vi skaffa detaljerade och nyanserade mått på användningen av vissa av dessa droger. Undersökningen omfattade också frågor om sniffning, dopingmedel och vissa receptbelagda läkemedel.