Rapport om halländska forskningsresultat inom medicin, odontologi och hälsa 2014

Utgivare
FoUU Halland
Utgivningsår
2015
Beskrivning

Forskning ger ny kunskap och är viktig för utvecklingen av Regionens verksamhet. Nu har FoUU Halland sammanställt resultatet av forskningen inom medicin, odontologi (tandvård) och hälsa i en rapport för år 2014. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att synliggöra resultat av forskningen inom dessa områden från medarbetare i Region Halland.

Beställ