Rapport om halländska forskningsresultat inom medicin, odontologi och hälsa 2012

Utgivningsår
2012
Beskrivning

Halländska forskningsresultat förtjänar uppmärksamhet! Nu har FoUU Halland sammanställt resultatet av forskningen inom medicin, odontologi (tandvård) och hälsa i en rapport för år 2012. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att ytterligare synliggöra resultat av forskningen inom dessa områden i Region Halland.

Beställ