Baltic Maser II: Riskanalys för fartygstrafiken i Kattegatt

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Riskanalys för fartygstrafiken i Kattegatt inklusive effekter av trafiksepareringar från Skagen till Öresund – oljespillolyckor relevanta för Hallandskusten

 

De navigatoriska riskerna i Kattegatt med fokus på oljespillolyckor som påverkar Hallandskusten utreds. Riskanalysen utförs för den befintliga trafiksituationen och som jämförelse adderas en simulering inkluderande trafiksepareringar som innebär att trafiken på väg till eller från Öresund flyttas från T- och D-rutten till en rutt närmare den svenska kusten.

Rapport Nr: SSPA-Rapport 20105529sv

Författare: Jessica Johansson och Edvard Molitor