Baltic Master socioekonomisk studie

Utgivare
SSPA Sweden AB
Utgivningsår
2006
Beskrivning

Socioekonomiska effekter av större oljepåslag - scenariostudier för Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Rapport till Räddningsverket.

SSPA Sweden AB, september 2006.