Den skandinaviska 8 millionersstaden

The Scandinavian 8 Million City syftar till att knyta ihop korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn till en sammanhängande arbetsmarknad genom modern och snabb infrastruktur. Region Halland är en av parterna i projektets som ska visa på möjliga alternativ för finansiering och utbyggnad av dels det befintliga järnvägsspåret och dels ett potentiellt nytt spår för höghastighetståg.

Projektet är nu slutfört.