Regional infrastrukturplan 2014–2025

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Den 18 juni 2014 fastställde regionfullmäktige Regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025. Den ekonomiska ramen för Halland är 1 240 miljoner kronor. Planen upprättades i dialog med kommunerna i länet, grannregioner, Hallandstrafiken och Trafikverket. Tillsammans med flera ansvariga aktörer, främst Trafikverket och kommunerna, är arbetet den närmsta tiden inriktad på att genomföra planens prioriteringar och beslutade åtgärder.

Region Halland är en samverkanspart och medfinansiär i flera järnvägsprojekt som syftar till att öka kapaciteten på Västkustbanan. Planering av dubbelspår genom Varberg har hög prioritet i Halland. Ett samlat resecentrum i Halmstad är av stor vikt för att skapa en knutpunkt för all regional och lokal kollektivtrafik i Halmstad. Medel avsätts också för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i kollektivtrafikens huvudnät. Inom planperioden ingår nybyggnation av väg 940 Rösan- Forsbäck i Kungsbacka och Inre kustvägen i Laholm, båda projekten har redan påbörjats.

I början av planperioden kommer det tas fram en Regional cykelplan, det är totalt avsatt 120 miljoner kronor till cykelåtgärder, där 40 miljoner kronor kommer gå till Kattegattleden. Kattegattleden är den första nationella turistcykelleden i Sverige och kommer invigas i juni 2015.