Hallands kulturplan 2011-2013

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2010 (tryckt version 2011)
Beskrivning

Hallands kulturplan är ett program för utveckling av kulturen i Halland som antogs av regionstyrelsen den 27 oktober 2010. Den utgör också underlaget för Region Hallands ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i de delar som också ska ha en statlig medfinansiering.

Kulturplanen är ett uttryck för en ny modell i svensk kulturpolitik där samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna ska förstärkas som ett led i regionernas nya uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med kommuner, kulturorganisationer, ideella organisationer och fria kulturskapare. En omfattande huvudprocess har genomförts med workshopar, offentliga debatter och seminarier. I delprocesser har Region Hallands utvecklare tagit fram planeringsunderlag för de olika utvecklingsområdena. I deras uppdrag har ingått att skapa förankring och delaktighet från kulturlivet. Några underlag har tagits fram av fria aktörer.

Hallands kulturplan omfattar tre år men är ett rörligt och levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.