Kultur för ökad attraktivitet

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2008
Beskrivning

En utredning om Hallands kulturliv
oktober 2007 – januari 2008

Region Halland vill med kulturens hjälp öka Hallands attraktivitet och utvecklingskraft. Under fyra månader har utredaren Gunnar Larsson och sekreteraren Jörgen Olsson arbetat med uppdraget och intervjuat ett 60-tal företrädare för det halländska kulturlivet, för Region Halland, landstinget och kommunerna. Deras slutsatser och förslag finns redovisat i dokumentet Kultur för ökad attraktivitet.