Alfons öppnar dörren - om invandrarbarn och språk

Utgivare
Regionbibliotek Halland
Utgivningsår
2004
Beskrivning

Erfarenheterna från projektet "Alfons öppnar dörren" är samlade i denna skrift.

Språket är den viktigaste nyckeln till mänsklig gemenskap. Ett rikt språk är en grundval för identitet, för att lära, för att nå framgång i arbetet och för att delta i samhällslivet. De bästa förutsättningarna för att lära oss språk har vi mellan 1,5 till 4 års ålder enligt språkforskare.

Vi hoppas att alla som i sitt yrke möter invandrarbarn i förskoleåldern, till exempel bibliotekerier, förskole- och lågstadiepersonal, ska finna inspiration och idéer.

Den tryckta upplagan är slut.