Bättre samordning

Utgivare
Regionbibliotek Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Att skapa fördelar genom bättre samordning på halländska bibliotek

av Viktor Sarge, utvecklingsledare digitala biblioteksmiljöer, Regionbibliotek Halland

”Att bibliotek går samman om tekniska resurser som bibliotekssystem, webbplats osv. blir allt vanligare. Syftet med den här rapporten är att analysera om det kan innebära fördelar även för de halländska biblioteken och vilka dessa i så fall skulle kunna vara. Dokumentet är alltså en utgångspunkt för vidare diskussion och analys på Hallands bibliotek.”