Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 anger bibliotekens roll för att förverkliga visionen Halland – Bästa livsplatsen. Ett framgångsrikt bibliotekslandskap bidrar till detta genom att:

  • Ge hallänningar och besökare tillgång till information, medier och kultur.
  • Skapa möten med berättelser, människor och bibliotekspersonal.
  • Underlätta för den som vill bilda sig, på egen hand eller genom studier.

Biblioteken i regionen har olika huvudmän; kommuner, landstinget, regionen och staten. Biblioteksstrategin identifierar områden där samverkan mellan biblioteken i Halland kan utvecklas för att erbjuda hallänningen god tillgång till information, kultur samt platser för möten och samhällsengagemang. Utgångspunkt är Halland – bästa livsplatsen (Regional utvecklingsstrategi 2005-2020).

Regionbibliotek Halland har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till biblioteksstrategi. Förslaget har sedan utvecklats tillsammans med företrädare för kommunerna, Landstinget Halland, Högskolan i Halmstad samt Region Halland. Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 antogs av regionfullmäktige 25 november 2009. Regionfullmäktige rekommenderar kommunerna och Landstinget Halland att utifrån sina förutsättningar och behov arbeta efter biblioteksstrategins intentioner.

Halland, december 2009

Göran Karlsson

Regionstyrelsens ordförande

Beställ