Dags att höja ribban! (broschyr)

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017 (2015)
Beskrivning

Dags att höja ribban!

Samverkan för små barns språkutveckling

Två frågor är i fokus för denna broschyr:

  1. Varför är det viktigt att satsa på små barns språkutveckling?
  2. Varför är det viktigt att samverka kring små barns språkutveckling?

Vi besvarar frågorna med utgångspunkt i två rapporter, Dags att höja ribban!? och Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige.

Vi sammanfattar kunskapsläget och argumenterar för föräldrastöd och samverkan.

Vi vänder oss till de professioner/yrkesgrupper som arbetar med små barns språkutveckling: BVC-personal, logopeder, bibliotekarier och förskolepedagoger, men också till andra intresserade.

Författare: Kerstin Rydsjö

Uppdaterad version 2017

Ursprungligen publicerad 2015. Uppdaterad version 2017 - Denna upplaga är uppdaterad vad gäller Bokstart Sverige och Språkstart Halland – små barns språkutveckling. Ansvarig för dessa uppdateringar är Region Halland. Övrig text är inte uppdaterad men länkar och adresser har kontrollerats och uppdaterats, så den intresserade kan informera sig om hur övriga svenska och internationella projekt utvecklats sedan 2015.

Beställ