Dags att höja ribban! (broschyr)

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2015
Beskrivning

Dags att höja ribban!

Samverkan för små barns språkutveckling

Två frågor är i fokus för denna broschyr:

  1. Varför är det viktigt att satsa på små barns språkutveckling?
  2. Varför är det viktigt att samverka kring små barns språkutveckling?

Vi besvarar frågorna med utgångspunkt i två rapporter, Dags att höja ribban!? och Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige.

Vi sammanfattar kunskapsläget och argumenterar för föräldrastöd och samverkan.

Vi vänder oss till de professioner/yrkesgrupper som arbetar med små barns språkutveckling: BVC-personal, logopeder, bibliotekarier och förskolepedagoger, men också till andra intresserade.

Författare: Kerstin Rydsjö