Från Åbo till Alberga - bibliotekens roll som mötesplats

Utgivare
Regionbibliotek Halland
Utgivningsår
2008
Beskrivning

Halländska bibliotek besöker Finland 18-22 november 2007

  • Vad kännetecknar biblioteket som mötesplats?
  • Vilka mötesplatser finner vi i dagens samhälle och hur ändras dessa över tid?
  • Har olika grupper och åldrar olika krav och önskemål?
  • Vilka möjligheter har biblioteken att förstärka rollen som mötesplats?

Med dessa frågeställningar i bakhuvudet begav vi oss till Finland för att se och lära av våra nordiska grannar och studera hur några framstående bibliotek har arbetat med att utveckla bibliotekets roll som mötesplats. Genom att träffas och samtala i grupper under resans gång fick vi möjlighet att lära oss tillsammans och utveckla nya idéer som går att omsätta i det egna biblioteket. Varje deltagare ingick i två olika grupper, dels i en grupp med uppgift att ge en kort beskrivning av ett av de bibliotek vi besökte, dels i en grupp med uppgift att studera biblioteken utifrån ett visst tema. Gruppernas redovisningar resulterade bl.a. i de åtta temastudier som presenteras i denna skrift.