Duger? Det är ett jättebra system!

Utgivare
Regionbibliotek Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

”Duger? Det är ett jättebra system!”
Initialtest av koha – ett fritt alternativ för biblioteken

Det kan vara svårt att tro att ordet biblioteksdatasystem skulle vara någon särskild pulshöjare. Ändå kan känslorna svalla på landets bibliotek när diskussionerna om systemens funktioner och förhållandet till leverantörerna sätter igång. Emellanåt gör nya system entré i det samlade medvetandet och Koha är ett av dessa. Det lockade många med ett annorlunda tänk kring leverantörer – det utvecklas av sina användare och är fri mjukvara som kan användas, anpassas och spridas utan kostnad. Samtidigt som detta fascinerade var det ett system som användes på många bibliotek och uppgavs vara ett komplett alternativ till de kommersiella systemen. Ett fullödigt system som är gratis och dessutom fritt att vidareutveckla efter egna behov var naturligtvis någonting som vi ville titta närmare på.

Efter några inledande tester bestämde vi oss för att tillsammans med Falkenbergs bibliotek starta projektet "Initialtest av biblioteksdatasystemet Koha". Magnus Nylén var Falkenbergs representant i projektet och ansvarade för fasen med praktiska tester. Funktionerna i Koha har naturligtvis stått i centrum för vår uppmärksamhet under projektet eftersom de avgör om Koha är användbart eller inte, men att systemet är fri mjukvara gör det också nödvändigt att diskutera de villkor som biblioteken lever under idag.

Projektet är sett till arbetstid ganska litet, men vi har ändå hunnit göra många intressanta lärdomar och den här rapporten är vårt sätt att sprida dem.