Konsten att synliggöra bibliotek

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

– ett halländskt projekt 2009-2010

Sedan 2008 har biblioteken i Halland arbetat med bilden av biblioteket och hur bibliotekens varierade utbud kan synliggöras för olika grupper. Regionbibliotek Halland ansökte tillsammans med de halländska biblioteken om projektmedel från Region Halland och Statens kulturråd till projektet Synliggör biblioteket – Identitet, image, profil, ett projekt som sedan pågick 2009-2010. Vi vill här berätta om lärdomar och viktiga resultat, men också om all den forskning och inspiration vi använt under projekttiden. Framförallt handlar det om forskning om bibliotek, om biblioteks- och kundvanor samt om strategisk kommunikation.

Under projekttiden har vi, förutom att hämta stöd i tillgänglig forskning, gjort egna studier för att belysa de frågor där vi saknat kunskap. Projektbiblioteken utgjordes av de integrerade folk- och skolbiblioteken i Onsala, Kungsbacka kommun, och Vallås i Halmstad, samt hela bibliotekssystemen i Hylte och Laholm.

Syftet med rapporten är att dela med oss av allt vi lärt till andra i biblioteksvärlden. Vi hoppas att du som läsare får inspiration att fortsätta synliggörandet av bibliotekens verksamhet så att alla som vill kan ta del av dess rika erbjudande.

Texten är skriven av Anette Eliasson och Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland. Linda Tillander, Regionbibliotek Halland, har skrivit texten "Att göra reklam för bibliotek". Karen Nowé Hedvall, Bibliotekshögskolan i Borås, har skrivit ett avsnitt om folkbibliotekets dubbla identiteter, vidare ingår en sammanfattning av den utvärdering som gjordes av Roger Blomgren, forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Den tryckta skriften finns inte längre för beställning.