Läsarnas röster : synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek

Utgivare
Region Halland - Kultur i Halland, Malmö Högskola, Regionbibliotek Stockholm, Kultur i Väst
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Det nationella projektet "Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek" har pågått i fem års tid, och genererat en rad enkät- och intervjuundersökningar gentemot både yrkesverksamma som låntagare och besökare på våra folkbibliotek.

Vidare har utbildningsinsatser för verksamma bibliotekarier på nationell nivå genomförts i metodutveckling av läsfrämjande. Forskare tog del av allt material, läste, analyserade och drog slutledningar, och i två tidigare skrifter publicerades resultaten.

Projektets tredje och sista skrift som nu publiceras tar sikte på bibliotekens besökare och vad de anser om bibliotekens arbete med skönlitteratur för vuxna. Den har vi kallat "Läsarnas röster".

Väl bekomme!

Beställ