Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning

Text och innehåll: Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik

Den här rapporten presenterar resultaten av fyra enkäter som under 2012 och 2013 besvarades av folk /barnbibliotekarier, sjuksköterskor verksamma vid barnavårdscentraler (BVC), barnbibliotekskonsulenter och barnhälsovårdsutvecklare över hela Sverige, med avseende på samverkan mellan de två institutionerna folkbibliotek och barnhälsovård. Enkätundersökningen, som är den första i sitt slag, genomfördes som en del i projektet Samverkan BVC – bibliotek för barns språkutveckling – forskning och best practice vid Region Halland.

Syftet med rapporten är att utifrån de två institutionerna, folkbibliotek och BVC, identifiera och beskriva gemensamma metoder i arbetet med små barns språkutveckling, samt nivåer av samverkan. På detta sätt skapas en grund för metodutveckling och förbättrat samarbete.

Rapportens övergripande slutsats är att det förekommer samarbeten som fungerar väl, men att det samtidigt finns stort utrymme för utveckling vad gäller samverkan mellan institutionerna kring små barns språkutveckling.

Beställ