Tålamod och fantasi

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Tålamod och fantasi är egenskaper hos vuxna som är positiva för alla barn. Inte minst gäller det barn vars språkutveckling inte är den typiska. Språkstörning är en okänd funktionsnedsättning trots att den är lika vanligt förekommande som dyslexi.

Språk-kedjan är ett lyckat samverkansprojekt mellan bibliotek, barnavårdscentraler och logopedmottagningar i Halland, vars syfte bland annat är att tillgodose behov hos barn med språkstörning. Projektet, som nu permanentats, utvärderas genom att relateras till forskning om delaktighet i samhället för barn med språkstörning samt intervjuer med familjer vars barn har svårigheter med språk- och/eller talutvecklingen.

Utvärderingen genomfördes 2011-2012 av leg. logoped Astrid Frylmark.

Beställ