Utvärdering av projekt Språk-Kedjan

Utgivare
Regionbibliotek Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Projektet Språk-kedjan tillkom som ett samarbetsprojekt mellan Barnhälsovården i Halland och Regionbibliotek Halland. Som övergripande målsättning hade projektet att främja alla barns förutsättningar för att hitta och behålla lusten till att utforska språket och att längre fram kunna utveckla en god läs- och skrivförmåga.

Syftet med projektet var att de barn som har särskilda behov när det gäller tal- och språkutveckling skulle få det stöd de behöver, och målgruppen var barn mellan tre och fem år med en identifierad språkavvikelse eller språkstörning.

Genom projektet har ett gränsöverskridande samarbete utvecklats mellan de professioner som möter förskolebarn i behov av särskilda stödinsatser för sin språkutveckling. Utifrån detta samarbete har språkstimulerande material skapats som finns lättillgängligt via kommunbiblioteken i Halland. Härigenom ges föräldrar stöd i sin viktiga roll för barnens språkutveckling.

Utvärderingen är genomförd av OrdAF AB, Astrid Frylmark (leg. logoped och kvalitetskonsult).