Utvärdering av projektet ”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek”

Utgivare
Högskolan i Borås, Sektionen för biblioteks-och informationsvetenskap.
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Utvärdering av projektet "Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek" av Mikael Gunnarsson och Maria Idebrant.