ENSPIRE EU - 10 policyrekommendationer, Svensk version

Beskrivning

För att skapa fler jobb och bygga ett konkurrenskraftigt EU i tillväxt behöver vi fler konkurrenskraftiga och växande företag. För att detta ska bli verklighet har Europeiska kommissionen förklarat att vi måste skapa ett gynnsammare samhällsklimat för entreprenörskap. Ett klimat där människor anser det attraktivt att bli entreprenör och där de uppmuntras att omsätta sin kreativitet och sina idéer till affärer. För att skapa ett sådant klimat är regionala utvecklingspolicyer viktiga verkty

Detta är ENSPIRE EU's rekommendationer för att skapa mer entreprenöriella policyer.