En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013