Gröna affärer

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Projektet Miljödrivna marknader i Halland, som pågick 2010-2011, syftade till att stötta halländska företag att skapa ett mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus och på så sätt åstadkomma lönsammare miljöaffärer. I detta magasin kan du läsa om projektets arbetsmetod och vilka resultat som uppnåtts.

Beställ