Halland gör det bättre! Tillväxt Halland - modell för innovations- och företagsutveckling

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Syftet med projektet Tillväxt Halland, som pågick 2008 - 2011, var att stärka företagens konkurrenskraft och samtidigt skapa en modell för innovations- och företagsutveckling i Halland. Denna skrift beskriver hur projektet arbetade och vilka resultat som uppnåddes. Du som är intresserad av hur näringslivet, akademin och offentliga sektorn tillsammans kan jobba för utveckling och tillväxt - läs och inspireras!

Beställ