Handlingsplan för jämställd regional tillväxt

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

En handlingsplan för en jämställd regional tillväxt i Halland 2012-2014