Livsmedelssektorn i Halland 2007-2012

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2015
Beskrivning

Denna rapport har tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om den halländska livsmedelssektorn inför det fortsatta arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin. I rapporten redovisas utvecklingen utifrån sysselsättning, utbildningsnivå, lokalisering, specialisering och ekonomisk utveckling.